สมุนไพร : อโรคยศาลคืออะไร
ความหมายของอโรคยศาล
         “อโรคยศาล”  มีความหมายตรงว่า  สถานที่ซึ่งปราศจากโรค  หมายถึง สถานอภิบาลพักฟื้นผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติไปจนกว่าอาการของผู้ป่วยจะ ทุเลาเบาบางลงไป หรือหมดไปสิ้นไปด้วยวิถีแห่งธรรมะและธรรมชาติบำบัดและหรือการแพทย์แบบองค์ รวม  โดยมีความเป็นมาจากอารยธรรมขอม ซึ่งมีปรากฎบนหลักฐานตามตามบันทึกยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ซึ่งมีการเกณฑ์ผู้คนมากมายในการสร้างปราสาทวิหาร  การก่อสร้างก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างยาวนานหลายสิบปี ผู้คนมากมายต่างก็ล้มป่วยด้วยโรคต่าง ๆ นานาชนิด  จึงเกิดความเชื่ออย่างหนึ่งว่า  ถ้ามีการก่อสร้างปราสาทหินต่าง ๆ  ให้จัดสถานที่อภิบาล  บำบัดรักษาผู้ป่วยก่อน  ซึ่งสถานที่นี้เรียกว่า อโรคยศาล  เพื่อให้ผู้คนหายจากอาการเจ็บป่วยและมีเรี่ยวแรงในการสร้างปราสาทวิหาร สำเร็จต่อไป
         แต่ในปัจจุบัน ถ้าพูดถึงคำว่า “อโรคยศาล”  ต้องนึกถึงอโรคยศาลวัดคำประมง  หรือ THAI HERBAL NURSING HOME  :  สถานอภิบาลพักฟื้นผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติ  ตั้งอยู่  ณ  วัดคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งหมายถึง  สถานที่ทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวม กล่าวคือผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทย(สมุนไพร), การแพทย์แบบแผน, การแพทย์แผนจีน(การฝังเข็ม), สมาธิบำบัด, ดนตรีบำบัด, ธรรมะบำบัด, มนตราบำบัด, และอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
         เป้าหมายของการรักษาที่อโรคยศาลแห่งนี้ ไม่ได้อยู่ที่จะรักษาโรคให้หายหรือทุเลาเบาบางลงไปแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของผู้ป่วย ที่ต้องการความเข้าใจชีวิตและมีความสุขในช่วงที่เจ็บป่วย ถ้าหากว่าจะต้องเสียชีวิตก็เสียชีวิตไปอย่างสุขสงบ (ตายแบบยิ้มได้) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามแนวทางศาสนาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ญาติและผู้ป่วยก็จะได้รับประโยชน์จากการช่วยดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะมีผลในการปรับทัศนคติในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และสามารถเข้าใจและดูแลตนเองไม่ให้ป่วยเป็นมะเร็งต่อไป
 
อ้างอิงจาก    http:// www.khampramong.com
 
พิมพ์จาก : http://guru.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=23&id=16823
วันที่ : 22 ตุลาคม 63 22:28:03
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com