หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | เรียนรู้อิสลาม  | ฮาลาล  | 
ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ  | ความรู้
 
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สุขภาพ - การแพทย์ >> โรค
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
มาตรฐานคลินิกให้บริการผู้ป่วยโรคหอบหืด ประสบการณ์ออกกำลังกายรักษาโรคหอบหืด หมอแผนไทยรักษาโรคหอบหืด
คำค้น : มาตรฐานคลินิกให้บริการผู้ป่วยโรคหอบหืด , ประสบการณ์ออกกำลังกายรักษาโรคหอบหืด , หมอแผนไทยรักษาโรคหอบหืด

มาตรฐานคลินิกให้บริการผู้ป่วยโรคหอบหืด ประสบการณ์ออกกำลังกายรักษาโรคหอบหืด หมอแผนไทยรักษาโรคหอบหืด

                มาตรฐานคลินิกให้บริการผู้ป่วยโรคหอบหืด

 

Pic_259000

 

“โรคหืด” ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของโรคในเด็กถึง 10–12% และในผู้ใหญ่ 6.9%...ถือเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยค่อนข้างสูง

จากการสำรวจพบว่าผู้ป่วยโรคหืดมากกว่าครึ่งไม่สามารถทำกิจกรรมได้เช่นคนปกติ ผู้ป่วยโรคหืด ร้อยละ 21.7 ยังต้องเข้ารับการรักษาด้วยอาการหอบรุนแรงที่ห้องฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา และร้อยละ 14.8 ต้องเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาล

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จำนวนผู้ป่วยที่เข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหืดก็เพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ 66,679 คน ในปี 2538...เป็น 102,245 คนในปี 2545

และ...มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหืด 806 คนในปี 2540 เพิ่มเป็น 1,697 คนในปี 2546

วัชรา

วัชรา


รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรา บุญสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยงานระบบทางเดินหายใจ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในวันหืดโลกครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า โรคหืดเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศทั่วโลก เพราะอุบัติการณ์ของโรคหืดเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน และเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ในแง่การรักษา ปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก องค์การอนามัยโลก (WHO) และ National Heart Lung and Blood Institute ของอเมริกาได้ร่วมกันวางแนวทางการรักษาโรคหืดขึ้นในปี 2536 ใช้ชื่อว่า “GINA guideline”

จากผลการสำรวจ ผู้ป่วยโรคหืดส่วนมากยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานกับสภาวการณ์เจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน ประมาณ 1,000,000 คนต่อปี และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 100,000 คนต่อปี ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไม่ดีเท่าที่ควร
“วันหืดโลก” เกิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมได้ตระหนักว่า โรคหืดเป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพ และต้องการเผยแพร่แนวทางใหม่ในการรักษาโรคหืด ซึ่งสามารถทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตได้เช่นคนปกติ

ในปีนี้...มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กลางทางวิชาการและความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น เครือข่ายคลินิกโรคหืด ชมรมผู้ป่วยโรคหืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมือกับ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคหืด... “Admit near Zero” เข้ารับการรักษาน้อยที่สุด


พุ่งเป้าไปที่ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลงสู่ชุมชนระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

คุณหมอวัชรา ย้ำว่า งานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 แล้วยังคงวัตถุประสงค์เดิม เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืดได้รับการดูแลรักษาให้ได้มาตรฐานโลก เน้นให้ผู้ป่วย ...ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ควบคุมโรคหืดอย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้ ยังมีการกระจายความรู้ในการรักษาโรคหืดไปสู่เครือข่ายคลินิกโรคหืดทุกโรงพยาบาลอำเภอ และทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยให้ชุมชนและ อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา คัดกรอง ช่วยเหลือเบื้องต้น และดูแลส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้การรักษาที่ถูกต้อง

ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2549-2550 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น สนับสนุนให้หน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ จัดตั้งคลินิก “โรคหืดแบบง่ายๆ (Easy Asthma Clinic)” ขึ้นมา

ปัญหาสำคัญของผู้ป่วยโรคหืด พบว่าหลายคนอาจเริ่มที่อาการหายใจไม่ออก ตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคหืด...เข้ารับการรักษา แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น เรื้อรังนานถึงสอง...สามปี เพราะว่าไม่มีวินัย

ต้องย้ำว่าการรักษาโรคหืดจะต้องทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และก็มีวินัยในการใช้ยา

“คลินิกโรคหืดแบบง่าย” เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคหืด ด้วยกระบวนการรักษาตามมาตรฐาน โดยยึดหลัก ดังนี้


1. มีแนวทางการรักษาโรคหืดแบบง่าย โดยประเมินการควบคุมโรคหืด เพื่อให้การรักษาตามแนวทางการรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง

2. มีระบบการทำงานเป็นทีม ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มบทบาทของพยาบาลและเภสัชกรในการร่วมดูแลผู้ป่วยกับแพทย์

พยาบาลจะทำหน้าที่ในการลงทะเบียนผู้ป่วย...ประเมินการควบคุมโรค แพทย์ทำหน้าที่สั่งการรักษา และเภสัชกรมีหน้าที่ให้ความรู้เรื่องโรคหืด แนวทางในการรักษา ความรู้เรื่องยาและวิธีการใช้ยาพ่นชนิดต่างๆ

3.  มีการบันทึกข้อมูลการรักษาอย่างเป็นระบบ ด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลออนไลน์ที่ http://eac2.dbregistry.com ของแต่ละโรงพยาบาล ทำให้ประเมินผล...ติดตามผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงลึกขั้นตอนการทำงาน คลินิกโรคหืดแบบง่ายเริ่มจากผู้ป่วยจะพบพยาบาลเพื่อลงทะเบียน ประเมินการควบคุมโรคหืด โดยใช้แบบสอบถามง่ายๆ และให้ผู้ป่วยเป่าพีคโฟว์ เครื่องมือวัดความเร็วสูงสุดขณะหายใจออกเพื่อวัดความเร็วสูงสุดที่ผู้ป่วยสามารถเป่าได้ เพื่อให้ทราบถึงสภาวะหลอดลมว่าเป็นอย่างไร

ขั้นต่อมา...ผู้ป่วยจะพบแพทย์เพื่อตรวจ ประเมินอาการ และการควบคุมโรค ขั้นสุดท้าย...ผู้ป่วยจะพบเภสัชกรเพื่อรับยา โดยเภสัชกรจะให้ความรู้เรื่องโรค การรักษาโรค การใช้ยาพ่น ตรวจสอบการใช้ยาตามแพทย์สั่ง

พิเชษฐ์

พิเชษฐ์


นพ.พิเชษฐ์ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น บอกว่า เราทำงานกันเป็นระบบ ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน...ผู้ป่วยโรคหืด จะได้รับการดูแล รักษา ตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการกำเริบของโรค พร้อมกันนี้ยังมีการประชุมหารือ ออกเยี่ยมหน่วยบริการพัฒนาบุคลากร จัดทำคู่มือหนูน้อยโรคหืด...เพื่อใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้ผู้ ปกครองที่นำบุตรหลานมารักษาที่คลินิกโรคหืด

สำหรับในปี 2555 สปสช.เขต 7 ขอนแก่น...โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และหน่วยบริการทุกแห่ง มีแนวคิดขยายการบริการเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืดรับบริการได้ใกล้บ้าน ใกล้ใจมากขึ้น

รวมทั้งบริการเชิงรุก อาทิ การเยี่ยมติดตามที่บ้าน การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้ป่วยโรคหืด

เข้ารับการรักษาได้สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ไม่มีปัญหาในเรื่องการขาดยา ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยรวมทั้งครอบครัวดีขึ้น ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ


“เป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้องมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งเราคาดหวังว่าผู้ป่วยโรคหืดสามารถดูแลตนเองได้ที่บ้าน อัตราการนอนโรงพยาบาลจะเป็นศูนย์ในที่สุด”

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดอย่างเป็นระบบของ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น...โดยเฉพาะการนำงบประมาณมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลในทางปฏิบัติ


ถ้าเป็นไปได้...ใกล้บ้าน ใกล้ใจ โครงการเครือข่ายคลินิกโรคหืดอย่างง่าย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรจะขยายให้ครอบคลุม เข้าถึงผู้ป่วยทั่วประเทศ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Link       http://www.thairath.co.th


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


               ประสบการณ์ออกกำลังกายรักษาโรคหอบหืด

ป่วยหอบหืด..ออกกำลังกายแบบไหนโรคไม่กำเริบ

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 00:00 น.

ผู้ที่ป่วยด้วยโรคหอบหืด ส่วนใหญ่จะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เนื่องจากบางรายเคยมีประสบการณ์ว่าโรคดังกล่าวนี้กำเริบภายหลังออกกำลังกายเสร็จไปแล้วราว 5-20 นาที โดยมีอาการแน่นหน้าอก หอบหายใจเร็ว ซึ่งบางรายพักเพียงชั่วครู่ก็หาย แต่บางรายกลับทรุดหนักจนต้องส่งโรงพยาบาล...เหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดไม่กล้าเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย

สาเหตุที่ทำให้อาการหอบหืดกำเริบขณะออกกำลังกายนั้น วารสารชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยไว้ว่า เป็นเพราะหลอดลมหดเกร็ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของอุณหภูมิและความชื้นในอากาศที่สูดเข้าไปอย่างรวดเร็วและลึกมากกว่าปกติ โดยเฉพาะเมื่ออากาศนั้นมีความเย็นและแห้งมาก

อีกทั้ง โดยปกติแล้วอากาศที่หายใจเข้าทางจมูกจะมีความชื้นและอุ่นกว่าอากาศภายนอก อันเป็นผลมาจากโพรงจมูกช่วยเพิ่มความชื้นและปรับอุณหภูมิก่อนจะเข้าไปสู่ปอด แต่ขณะที่เราออกกำลังกาย ร่างกายต้องการอากาศมากขึ้น เราจึงมักอ้าปากหายใจ ทำให้ปอดได้รับอากาศเย็นและแห้งกว่าปกติ อาการหอบหืดจึงกำเริบขึ้น

อย่างไรก็ตาม การกำเริบของหอบหืดมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่ป่วยออกกำลังกายหนักๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันนานๆ ไม่มีจังหวะพัก เช่น ฟุตบอล สควอช  บาสเก็ตบอล

ขณะที่กีฬาซึ่งเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคหอบหืดมากที่สุดคือ การว่ายน้ำ ที่สภาพแวดล้อมบริเวณสระน้ำมีอุณหภูมิและความชื้นค่อนข้างคงที่ ประกอบกับลักษณะของการสูดหายใจขณะว่ายน้ำจะมีจังหวะที่ต้องกลั้นหายใจ จึงช่วยให้สูญเสียความร้อนและความชื้นทางลมหายใจน้อย แถมยังเป็นการออกกำลังกายในแนวราบ กล้ามเนื้อปอดได้เคลื่อนไหวจากส่วนท้ายขึ้นมาส่วนบน จึงช่วยไล่อากาศหรือขับสิ่งขัดขวางการหายใจออกได้ง่ายกว่าการออกกำลังท่ายืน และการได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนบน ยังถือเป็นการพัฒนาระบบหายใจให้มีประสิทธิภาพขึ้นด้วย

สำหรับข้อควรรู้ของการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยหอบหืด คือ ควรอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา ไม่ออกกำลังกายอย่างหักโหม ไม่ควรออกกำลังกายในช่วงที่อากาศเย็นจัดและแห้ง แต่หากมีความจำเป็นหรือต้องแข่งขันกีฬา ควรสูดยาขยายหลอดลมก่อนออกกำลังกาย 10-15 นาที ที่สำคัญ ถ้าอาการกำเริบต้องหยุดเล่นกีฬา และสูดยาขยายหลอดลมเข้าช่วย.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

       Link     http://www.dailynews.co.th

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  

 

             หมอแผนไทยรักษาโรคหอบหืด

ยาสมุนไพรไทยรักษาโรคหอบหืด(Asthma)


โรคหอบหืด(Asthma) เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากหลอดลมมีความไวที่ผิดปกติต่อสิ่งที่มากระตุ้นหลอดลม ทำให้เกิดการตีบตันของหลอดลม อาการหืดหอบมักเกิดในตอนกลางคืนจนถึงเช้ามืด มีสาเหตุจากสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดโรคหอบหืดเช่น สารก่อภูมิแพ้ การเปลี่ยนแปลงของอากาศ การได้รับผลจากยาบางชนิด การแพ้อาหาร ได้รับสารระคายเคือง การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เช่น โกรธ เครียด ดีใจ


ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นดังที่กล่าวมาแล้ว หลอดลมจะอักเสบเกิดการบวมของเยื่อบุหลอดลมทำให้หลอดลมแคบลงและตีบตัน กล้ามเนื้อหลอดลมหดเกร็งปิดกั้นทางเดินหายใจ อาการของโรคหอบหืดมักเริ่มจากการไอ หายใจลำบากและมีเสียงวี๊ดๆขณะหายใจ เจ็บแน่นบริเวณหน้าอก อาการโรคหอบหืดมักมีอาการเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ อาการจะดีขึ้นเมื่อได้รับยาแต่ถ้าอาการหืดหอบกำเริบขึ้นมาอย่างรุนแรงก็อาจทำให้เสียชีวิตได้


การรักษาโรคหอบหืดขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค ถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันมักเป็นยาที่ฉีดพ่นเพื่อขยายหลอดลมให้หายใจสะดวกขึ้น แต่ยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาอาการหอบหืดมักมีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ซึ่งมีอันตรายสูงมาก หากต้องการลดความเสี่ยงต่อการได้รับสารสเตียรอยด์ก็ควรใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการหืดหอบควบคู่ไปกับการใช้ยาแผนปัจจุบันก็จะช่วยลดความถี่ของการได้รับสารสเตียรอยด์จากยาแผนปัจจุบันได้


ยาสมุนไพรไทยที่ใช้บรรเทา-รักษาโรคหอบหืดคือ “ไพล” ที่มีรสเผ็ดร้อนอมฝาด โดยใช้ส่วนเหง้าไพลที่แก่จัด 10 ส่วน ดีปลี 4 ส่วน พริกไทยขาว 4 ส่วน พิมเสน 1 ส่วนและกานพลู 1 ส่วน บดสมุนไพรแต่ละอย่างให้ละเอียดแล้วผสมรวมกัน วิธีใช้ให้นำยาสมุนไพรที่บดผสมกันแล้ว 1 ช้อนชา ชงกับน้ำร้อนดื่มหรือจะทำเป็นยาสมุนไพรชนิดเม็ด(ยาลูกกลอน) โดยนำส่วนผสมที่บดละเอียดแล้วมาผสมกับน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นเม็ดยาลูกกลอน กินครั้งละ 3-4 เม็ด


ข้อควรระวังของการใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการหอบหืด ถึงแม้ว่าไพลจะเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้บรรเทา-รักษาอาการหอบหืดได้ดี แต่หากร่างกายได้รับไพลเข้าไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลต่อการทำงานของตับได้

 

cradit: http://thai-herbs-for-goodhealth.blogspot.com/2009/1/garliclemonginger.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
บทความที่น่าสนใจ
เกมส์ออนไลน์มาใหม่
เล่นเกมส์อีกมากมายคลิก
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/guru/main/index.php on line 214

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/guru/main/index.php on line 214