หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | เรียนรู้อิสลาม  | ฮาลาล  | 
ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ  | ความรู้
 
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> วิศวกรรมศาสตร์
เรามาประหยัดพลังงานด้วยวัฒนธรรมลอจิสติกส์กันเถอะ รวดเร็วมีประโยชน์และช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
เราคงจะต้องหันมาดูเรื่องการ ประหยัดพลังงานกันอีกครั้งหนึ่งตามประสาคนไทยที่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันเป็น

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมปิโตรเลียม มารู้จักกับ วิศวกรรมปิโตรเลียม ว่าคืออะไร
วิศวกรรมปิโตรเลียม มารู้จักกับ วิศวกรรมปิโตรเลียม ว่าคืออะไร

 อ่านต่อ >>

เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมความปลอดภัย คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทานโดยศัพท์ทั่วไปหรือภาษาในโรงงานจะเรียกกันว่า “จป.” ไม่ใช่ จปล และไม่ใช่ รปภ.

 อ่านต่อ >>

เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมโยธา คืออะไร เรียนอะไรบ้าง
วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่กว้างขวางและมีบทบาทต่อสังคมมากที่สุดสาขาหนึ่ง ของวิศวกรรมศาสตร์ งานของวิศวกรโยธาเกี่ยวพันกับการก่อสร้างอาคาร สะพาน เขื่อน ถนนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกมากมาย

 อ่านต่อ >>

ศัพท์ช่างน่ารู้ รวมคำศัพท์เทคนิคเกียวกับงานปรับอากาศ ศัพท์แอร์
ศัพท์เทคนิคเกียวกับงานปรับอากาศและ ระบายอากาศว่ากันด้วยศัพท์เทคนิคเกียวกับงานปรับอากาศและระบายอากาศที่คนทำ งานในด้านนี้ต้องรู้ไว้บ้างจะไดคุยกับคนอื่นในวงการเดียวกันรู้เรื่อง

 อ่านต่อ >>

ก๊าซชีวภาพ คืออะไร และได้มาจากไหน ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางชีววิทยา (Biological Treatment)

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศที่ผลิตวิศวกรการบินและอวกาศสำหรับ พลเรือน

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมวัสดุ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมวัสดุ เป็นสาขาวิชาบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆที่สามารถนำไปใช้ใน วิศวกรรมศาสตร์แทบทุกสาขา

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (Electrical – Mechanical Manufacturing Engineering) เป็นหลักสูตรวิศวกรรมสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนอง และรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมด้วย แนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา การปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำให้การศึกษาในด้านกลศาสตร์ของของไหล ชลศาสตร์ อุทกวิทยาของน้ำผิวดินและใต้ดิน วิศวกรรมแม่น้ำ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ วิศวกรรมชายฝั่งทะเล การป้องกันน้ำท่วม และการระบายน้ำในชุมชนเมือง

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมเครื่องกล VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ครอบคลุม วิชาพื้นฐานจนกระทั่งวิชาขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมอุตสาหการ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการเน้นการฝึกสอนนิสิตให้มีความรู้ในด้านการควบคุมออกแบบ และการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมไฟฟ้า VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเน้นการศึกษาเพื่อออกแบบและวิเคราะห์ระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม ระบบควบคุมและวัดคุม การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งซึ่งอยู่ในความดูแลของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยให้การศึกษาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมเคมี VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการผลิตต่างๆ ทางอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ยาง กระดาษ เซรามิกส์ เส้นใย อาหาร ยา พลาสติก ฟอกย้อม สิ่งทอ หรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมโยธา VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานและ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานด้านวิศวกรรมโยธา

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมไฟฟ้า คืออะไร และมีอะไรบ้าง
วิศวกรรมไฟฟ้า (อังกฤษ: Electrical Engineering) เป็นสาขาที่ศึกษาทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ ไฟฟ้า, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขานี้เรียกว่า วิศวกรไฟฟ้า

 อ่านต่อ >>

มารู้จักกับ Earthquake engineering วิศวกรรมแผ่นดินไหว ว่าคืออะไร
เกิดแผ่นดินไหวคือการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของอาคาร และงานวิศวกรรมโครงสร้างจะแผ่นดินไหวโหลดมันเป็นส่วนหนึ่งของทั้งสองโครงร่าง วิศวกรรมโยธา

 อ่านต่อ >>

เรื่องน่ารู้ บทความ ภาษาคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
บทความ เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม

 

 อ่านต่อ >>

1  2   3   4   ถัดไป
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/guru/main/index.php on line 214

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/guru/main/index.php on line 214